Advies Sociale Innovatie

Advies Sociale innovatie

Wat is Sociale Innovatie?

Aan Sociale Innovatie worden meerdere betekenissen toegekend. In mijn optiek gaat het om innovaties binnen uw organisatie die draaien om mensen. Bijvoorbeeld het betrekken van uw medewerkers bij uw bedrijfsvoering, het inzetten van Talentmanagement en / of Ideeënmanagement, een Leiderschap verandertraject, Het Nieuwe Werken (HNW) en het invoeren van het gedachtegoed van een Circulaire Economie. Wat voorop staat is dat de organisatie actief de ideeën en talenten van mensen inzet om veranderingen in te zetten en door te voeren.

Alle oplossingen zijn al aanwezig

Wat levert Sociale Innovatie op?

Ik zeg altijd een WIN - WIN - WIN situatie.

De mens voelt zich gewaardeerd doordat hij zijn talenten en ideeën ook daadwerkelijk kan inzetten, daardoor ontstaat er nieuwe energie in de organisatie en vooral een hogere betrokkenheid. Zelfs kun je spreken van bevlogenheid bij een zeer succesvol traject. Hierdoor daalt het fysieke en mentale verzuim en stijgt de productiviteit. Mensen willen echt een toegevoegde waarde leveren.

Wie weet er nu beter wat goed gaat en wat verbeterd kan worden dan de mensen die dagelijks het werk uitvoeren?

Sociale innovatie loont. 75% van de innovatiekracht komt uit sociale innovaties ten opzichte van technologische innovaties. Sociale innovaties sluiten vooral aan bij de huidige uitdagingen in de maatschappij.

Concreet betekend dit voor de organisatie een verhoging van de productiviteit met wel 22% en de innovativiteit stijgt met wel 37%. Daarnaast is de omzetgroei 15% hoger dan wanneer u geen sociale innovatie zou toepassen en de winstgroei 14% hoger (Bron: Concurrentie en Innovatie monitor Erasmus Universiteit).

De stelling: "Ik word betrokken bij belangrijke beslissingen binnen mijn organisatie" wordt door medewerkers met een zware onvoldoende beoordeeld (Bron: Effectory). Voldoende ruimte voor verbetering zou ik zeggen.

Naast een winst voor de organisatie en mensen, zal er ook een winst voor 'de omgeving' zijn. Bijvoorbeeld uw klanten zullen profijt hebben bij betrokken en bevlogen medewerkers. Uw organisatie wordt aantrekkelijker om 'zaken' mee te doen en om bij en voor te werken. Zelfs de BV Nederland zal er van profiteren, vooral doordat mensen 'gelukkiger' worden.

Wat kan ik voor u betekenen?

Een verandertraject dat slaagt. Zoals wellicht bekend mislukken 75% van de verandertrajecten. Ik ga ervoor zorgen dat dit verandertraject slaagt. Dat u daadwerkelijk verbeteringen van binnen uit uw organisatie kan realiseren.

Dit traject bestaat uit een aantal fasen:

  • Scan
  • Plan
  • Aan de slag

Scan

Tijdens de scan zal ik in uw organisatie gesprekken voeren en een enquête afnemen om te kunnen bepalen waar uw organisatie en de mensen nu staan, maar vooral waar de mensen en de organisatie toe in staat kunnen zijn. Welk verandertraject kan uw organisatie inzetten om ook de genoemde verbeteringen te kunnen behalen?

Plan

Het plan is een pragmatisch werkend document om uw organisatie van binnen uit te verbeteren. Vooral ook zullen er een aantal meetinstrumenten worden opgenomen.

Meten = Weten

Aan de slag

Het belangrijkste onderdeel. We gaan het pragmatische plan ook echt in werking stellen. Vanaf de allereerste actie van Triskelion Advies in uw organisatie zullen mensen betrokken worden. Hierdoor is de kans op weerstand vrij klein.

Mensen maken het verschil

Wat verwacht ik van u en uw organisatie?

Voor het slagen van dergelijke verandertrajecten is allereerst het commitment van de 'top' essentieel. Ook voor directeuren en managers levert het een verandering op. Triskelion Advies heeft een volledige vrijheid van handelen nodig, uiteraard rekening houdend met uw visie, missie en doelen. Er zal een open en eerlijke communicatie nodig zijn. En vooral loslaten zal een sleutelwoord zijn. De oude controle paradigma's zullen niet werken in combinatie met het invoeren van Sociale Innovaties.

Interesse?

Wilt u ook al die kennis die aanwezig is in uw organisatie benutten? En een betekenisvol en geslaagde verbetering doorvoeren in uw organisatie? Een heel goed idee!

Ik kom graag langs voor een vrijblijvende kennismaking. Zo kunnen we kijken of er een klik is en kan ik wat dieper ingaan op Sociale Innovatie en wat dit voor u kan betekenen. Stuur mij een e-mail of bel mij op 06 - 27 49 01 67.