Workshop Het Nieuwe Werken

Empower Your Brand

Het Nieuwe Werken?

Het Nieuwe Werken, meestal aangeduid door de afkorting HNW, kent vele betekenissen. In de media wordt het meestal gelijk getrokken met thuiswerken, danwel plaats- en tijdonafhankelijk werken. Dit komt mede door de jaarlijkse campagne van Natuur&Milieu: Het Nieuwe Werken Doe Je Zelf.

Mijns inziens gaat het om veel meer dan het plaats- en tijdonafhankelijk werken. Door het aanschaffen van software waarmee men buiten kantoor kan werken ben je er nog lang niet. Enkele andere aspecten die een rol spelen zijn:

 • Leiderschap
 • KPI
 • Controle versus fasciliteren
 • Verantwoordelijkheid en vertrouwen
 • Cultuur
 • Communicatie
 • Processen en procedures

Vaak wordt HNW ook aangeduid met Bricks, Bites and Behavior. Het gaat namelijk om mensen - stenen - software. Triskelion Advies durft daar nog een paar stappen verder in te gaan: mensen - organisatie - ICT. Waarbij elk van de 3 elementen alles omvat wat je je er maar bij kunt bedenken.

Waarom HNW?

HNW is een vorm van Sociale Innovatie en Sociale Innovatie loont. 75% van de innovatiekracht komt uit sociale innovaties ten opzichte van technologische innovaties. Sociale innovaties sluiten vooral aan bij de huidige uitdagingen in de maatschappij.

Concreet betekend dit voor de organisatie een verhoging van de productiviteit met wel 22% en de innovativiteit stijgt met wel 37%. Daarnaast is de omzetgroei 15% hoger dan wanneer u geen sociale innovatie zou toepassen en de winstgroei 14% hoger (Bron: Concurrentie en Innovatie monitor Erasmus Universiteit).

De Workshop

De workshop wordt in-company aangeboden. Afhankelijk van welke stappen u reeds heeft gezet zal ik een voorstel doen voor uw organisatie. De workshop kan uit een aantal onderdelen bestaan, waaronder de volgende:

 • HNW voor managers
 • Slimmer Werken

HNW voor managers

Dit deel beslaat over het algemeen 1 dag met maximaal 12 deelnemers en zal minimaal de volgende vragen behandelen:

 • Welke bijdrage kan HNW ons leveren?
 • Wat betekend dit voor mijn functie?
 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn team een team blijft?
 • Hoe zorg ik voor de juiste communicatie en het juiste contact met mijn team?
 • Hoe kan ik van controle naar resultaatgericht werken komen?
 • Hoe ga ik om met vertrouwen in mijn medewerkers, mijzelf en mijn team?
 • Hoe kan ik bevlogenheid en betrokkenheid stimuleren?

Slimmer Werken

Door slimmer te werken kun je zorgen dat je nog meer profijt uit HNW haalt. Getting Things Done van David Allen en Lifehacking komen zeker aan de orde.

Dit deel beslaat over het algemeen 1 dag met maximaal 12 deelnemers en zal minimaal de volgende vragen behandelen:

 • Hoe ga ik om met alle informatie die op mij af komt?
 • Hoe krijg ik meer controle over mijn werk?
 • Hoe krijg ik mijn inbox elke dag leeg?
 • Kan ik meer doen in minder tijd met minder moeite?

Ja dit wil ik!

Ik kom graag langs voor een vrijblijvende kennismaking. Zo kunnen we bespreken welke behoeftes er zijn in uw organisatie. Stuur mij een e-mail of bel mij op 06 - 27 49 01 67.