Het belang van Sociale innovatie

geschreven door Sandra Galjaard

tablet

Geschreven op: 18 december

Sociale innovatie maakt het verschil

Ik kan het niet vaak genoeg aanhalen: Sociale innovatie kan voor veel bedrijven het verschil maken in deze crisis.

Sociale innovatie betreft nieuwe manieren van organiseren, managen en werken. Bedrijven die durven te investeren in sociale innovaties, zijn beter in staat om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en te vermarkten. Ze scoren daardoor beter dan de gemiddelde concurrent op omzet, winst en marktaandeel.

Dalende investeringen in innovaties

Uit de Erasmus Concurrentie- en Innovatie Monitor 2013-2014 blijkt dat de radicale innovaties (volledig nieuwe producten en diensten) met maar liefst 6% terugliep en de incrementele innovaties (verbeteringen op bestaande producten en diensten) met 4%. De afname van de sociale innovatie bedroeg afgelopen jaar maar liefst 8%. Dit zijn verontrustende cijfers.

Technologische en sociale innovaties combineren

Organisaties die zowel in technologische als sociale innovaties investeren maken een personele groei door van 8,3%. Veelal zie je in dit soort organisaties deze innovaties gecombineerd met onder andere leven lang leren. Medewerkers hebben een grotere betrokkenheid en veel meer plezier in het werk.

Niet investeren, omdat....

De crisis en benodigde bezuinigingen worden meestal aangehaald als een reden om niet te investeren in innovaties. Dit levert deze organisaties op korte termijn weliswaar een bezuiniging op maar op de langere termijn juist een grotere achterstand, waardoor de concurrentiepositie juist wordt geschaad.